"ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ" 2008
 
2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής
 
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008- Σάμος
Doryssa Seaside Resort
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Βραβεία- Βραβεύσεις   Νέο
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Camera Ready Format
Έξοδα Συμμετοχής
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Σάμος
Σύνδεσμοι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Επικοινωνία
 
,
 
 
 
 

Στόχοι του συνεδρίου είναι η προώθηση της επιστημονικής δραστηριότητας στην Πληροφορική και τις συναφείς επιστήμες και τεχνολογίες, καθώς και η παροχή ενός επιστημονικού βήματος στους νέους επιστήμονες του χώρου, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητές τους για μία καλή επιστημονική σταδιοδρομία.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συνεργασία των Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, που έχουν ως αντικείμενο την Πληροφορική και τις συναφείς επιστήμες και τεχνολογίες. Επίσης συμμετέχει και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων αυτών των Τμημάτων.

Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες και η καλύτερη παρουσίαση.

 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2008- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών