"ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ" 2008
 
2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής
 
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008- Σάμος
Doryssa Seaside Resort
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Βραβεία- Βραβεύσεις   Νέο
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Camera Ready Format
Έξοδα Συμμετοχής
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Σάμος
Σύνδεσμοι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Επικοινωνία
 
,
 
 
 
 

Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες (ή και όσοι/όσες απεφοίτησαν το 2007) να υποβάλουν περίληψη εργασίας, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Η εργασία μπορεί να αφορά οποιοδήποτε αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Εφαρμογών τους, πρέπει να έχει εκπονηθεί υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και μπορεί να έχει εκπονηθεί και με τη συνεργασία μη προπτυχιακών επιστημόνων.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1.  Graphics, Visualization, Multimedia 2.  Image and Video Processing
3.  Software Engineering 4.  Signal Processing and Telecommunications
5.  Bioinformatics 6.  Information Systems
7.  Computer Security 8.  Algorithms and Complexity
9.  Computer/Sensor Hardware and Architecture 10.  Human-Computer Interaction
11.  AI/ Knowledge bases 12.  Management of Energy Grids
13.  Computational Science 14.  Languages and Speech Processing
15.  Grid and Cluster Computing 16.  Wearable and Mobile Computing
17.  Information Retrieval 18.  business intelligence
19.  digital libraries 20.  e-business & e-government
21.  grid computing 22.  mobile and wireless computing
23.  medical information systems 24.  CRM & ERP systems
25.  document management 26.  education technologies
27.  internet & intranet systems 28.  web applications
29.  cultural and museum information systems 30.  Numerical analysis, numerical methods

Κριτήρια Αξιολόγησης των Εργασιών

Στα κριτήρια αξιολόγησης για την αποδοχή μιας εργασίας περιλαμβάνονται η πρωτοτυπία της, η σημασία των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων/καινοτόμων εφαρμογών και η ορθή και πλήρης αποτύπωση των πρόσφατων εξελίξεων στο αντικείμενο της εργασίας.

 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2008- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών